ANTE PORTAS THEATRUM
Prvá pomoc pre divadelníkov

Úvod

      

 

 STRÁNKA URČENÁ PRE OCHOTNÍCKYCH DIVADELNÍKOV 

Ak potrebujete upraviť divadelnú hru pre váš divadelný súbor.
Ak potrebujete pomôcť s výberom divadelnej hry.
Ak potrebujete pomôcť s dramaturgiou.
Ak potrebujete konzultáciu ohľadom divadla.
Ak potrebujete vzdelávacie workshopy v oblasti divadla pre váš divadelný súbor.
Ak potrebujete divadelného režiséra pre váš projekt.
 
Vieme vám pomôcť za rozumnú cenu.